Disclaimer van Bureaustoelexpert.nl BV

 

Bureaustoelexpert.nl BV (Kamer van Koophandel: 65597893), verleent u hierbij toegang tot www.bureaustoelexpert.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Bureaustoelexpert.nl BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Bureaustoelexpert.nl BV spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden producten worden aangeboden met fabrieksgarantie indien dit op de website vermeld staat. De producten en/of materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bureaustoelexpert.nl BV.
Specifiek voor prijzen en informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Bureaustoelexpert.nl BV. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bureaustoelexpert.nl BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de producten liggen bij Bureaustoelexpert.nl BV. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze producten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bureaustoelexpert.nl BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke producten anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is voor het laatst aangepast op 14-09-2020.